Önnur þjónusta

Önnur þjónusta

Tengslabrú

Tengslabrú er sértæk ráðgjöf sem miðar að endurkynnum foreldris og barns í kjölfar langvarandi rofs á umgengni og samskiptum. Fengin er fram afstaða barns og út frá henni skipulagt aðlögunarferli að umgengni eða samskiptum við foreldri. Forsenda slíkrar vinnu er samkomulag beggja aðila á þátttöku í ferlinu

Eftirlit með umgengni

Eftirlit með umgengni er unnið í samráði við foreldra og út frá aðstæðum barns. Áhersla er lögð á að barninu líði sem best í aðstæðum og fyrirkomulagið sé sniðið að hagsmunum þess, því fara fyrst fram undirbúningsfundir með barni og foreldrum áður en umgengni hefst. Miðað er við að umgengnin fari fram á heimili þess foreldri sem óskar eftir umgengni, annars í aðstæðum sem henta þörfum barnsins best.